09.11.2022

Jak ustawić słupki ogrodzeniowe na nierównym terenie?

Jak ustawić słupki ogrodzeniowe na nierównym terenie?

Dziś niemal wokół każdej posesji rozciąga się ogrodzenie, najczęściej panelowe. Chcemy za nim chronić swoją prywatność oraz zwiększać bezpieczeństwo. Dom z dobrze dobranym ogrodzeniem może się też prezentować jeszcze bardziej stylowo. Problemy i wątpliwości pojawiają się wtedy, gdy działka znajduje się na nierównym terenie.

W takim przypadku praca przy montażu ogrodzenia staje się nieco trudniejsza. I to bez względu na to, na jaki rodzaj ogrodzenia się zdecydujemy. Największym wyzwaniem, ale i podstawą udanego efektu końcowego, będzie montaż słupków ogrodzeniowych. To właśnie one stanowią podstawę całej konstrukcji. Jak ustawić słupki ogrodzeniowe na nierównym terenie? Podpowiadamy!

Jak ogrodzić działkę na nierównym terenie? Najważniejsze założenia

To, w jaki sposób podejdziemy do konstrukcji ogrodzenia nierównej działki, zależy od stopnia jej pochylenia. Dziś odchodzi się od kosztownych prac ziemnych związanych z wyrównywaniem powierzchni, a raczej dostosowuje ogrodzenie do nierówności terenu. Na niwelację terenu stawia się tylko wtedy, gdy jest stosunkowo płaski i występują na nim tylko fałdy. Co innego przy nachylonym terenie.

W zależności od stopnia spadku, mamy do wyboru dwa rozwiązania. Pierwsze to montaż ogrodzenia równoległego do działki. Wówczas panele ogrodzeniowe prowadzimy równolegle do powierzchni gruntu, co wymusza charakterystyczne mocowanie ogrodzenia do słupków.

Drugim rozwiązaniem jest ogrodzenie stopniowane, które tworzy charakterystyczne “schodki”. W tym przypadku panele montuje się równolegle do siebie. Kaskadowy układ ma wówczas także podmurówka. Taki rodzaj ogrodzenia wybiera się na działkach ze znacznym spadkiem.

Słupki na pochyłym terenie – o czym pamiętać przy montażu?

Zanim jednak dojdzie do wylewania podmurówki i montażu paneli, trzeba wkopać w ziemię słupki ogrodzeniowe. W tym przypadku najważniejsza jest precyzja. Najważniejsze jest to, by słupki były odpowiednio wypoziomowane. Każdy z nich musi być postawiony pionowo. Wszelkie odchylenia od pionu osłabiają konstrukcję.

Jak ustawić słupki ogrodzeniowe na nierównym terenie? W odpowiednich odstępach. Te zależą od rodzaju wybranych paneli czy siatki, ale za optymalne uważa się odległości dwóch, dwóch i pół metra. Ważne, by te odstępy były równe.

Liczy się też głębokość, na jaką wkopiemy słupki w ziemię. Powinna być dostosowana do głębokości przemarzania gruntu na danym obszarze. W Polsce wyróżnia się cztery strefy przemarzania – największe w południowej i północno-wschodniej części kraju, gdzie sięgają 140 centymetrów.

W przypadku nierównego terenu zaleca się wykopywanie nieco głębszych dołów. Słupki przy takim ogrodzeniu pracują mocniej niż na płaskim terenie. Jeśli będą głębiej wkopane w ziemię, ogrodzenie będzie solidniejsze. Ten warunek wiąże się też z koniecznością wyboru dłuższych słupków.

Jak ustawić słupki ogrodzeniowe na nierównym terenie? Instrukcja krok po kroku

Montaż słupków ogrodzeniowych na nierównym terenie rozpoczynamy od precyzyjnego wytyczenia przyszłego ogrodzenia. Na początku pracy trzeba oznaczyć miejsca, w których znajdą się słupki. Najlepiej rozciągnąć między nimi sznurek – w ten sposób dokładnie zbadamy grunt, nad którym będziemy montować ogrodzenie.

Porządkowanie terenu

Dzięki temu znajdziemy wszelkie nierówności oraz przeszkody, jakie staną nam na drodze. Przed rozpoczęciem właściwych prac trzeba je usunąć. Tam, gdzie będzie przebiegać ogrodzenie, trzeba usunąć ewentualne garby czy dziury. Do tego uprzątamy te miejsca z kamieni czy śmieci, wycinamy ewentualne zarośla, usuwamy pnie i korzenie drzew.

Kopanie dołów pod słupki

Kiedy już przygotujemy teren, można zabierać się za wstawianie słupków. Rozpoczynamy tę pracę od wykopania dołów pod słupki ogrodzeniowe. Otwory powinny mieć około 40 centymetrów średnicy i głębokość dostosowaną do strey zamarzania, o której wspominaliśmy.

Poziomowanie słupków

W tak przygotowanych dołach umieszczamy słupki. W tym momencie czeka nas najbardziej precyzyjna część prac: słupki trzeba wypoziomować. Można skorzystać z tradycyjnej poziomicy, a także bardziej nowoczesnych narzędzi. Wypoziomowany słupek najlepiej obłożyć kamieniami, by utrzymał odpowiednie położenie.

Nieco inaczej będzie przy ogrodzeniu stopniowanym. W tym przypadku każdy słupek obniża się o stałą wysokość. Trzeba wyznaczyć ją przed rozpoczęciem pracy i dokładnie się jej trzymać, inaczej ogrodzenie może stracić na stabilności, a przede wszystkim na estetyce.

Zalewanie słupków betonem

Wypoziomowane słupki zalewamy betonem. Ważna jest kolejność ich montażu. Najpierw umieszczamy w ziemi te, które tworzą podstawę ogrodzenia, a więc słupki narożne. Później słupki podtrzymujące ewentualną bramę, a na koniec pośrednie. Przed zalaniem betonem warto jeszcze raz sprawdzić ich ostateczny poziom.