Remont na ulicy Męczenników potrwa jeszcze kilka miesięcy

Podczas ostatniej w 2014 roku sesji Rady Miasta Działdowa radny Jerzy Cybulski podjął temat przedłużającego się remontu na ulicy Męczenników. Radny zapytał o harmonogram prac oraz konsekwencje jego niedotrzymania przez wykonującą zlecenie firmę.

Burmistrz Grzegorz Mrowiński przedstawił ogólny harmonogram całości tego remontu, z którego wynikało, iż żaden z terminów nie został dotrzymany, ponieważ prace powinny być zakończone w listopadzie 2014 roku.

“Błędem było dopuszczenie do takiej sytuacji, gdzie w jednym czasie mamy prowadzone inwestycje na wszystkich strategicznych ulicach wojewódzkich przebiegających przez nasze miasto. To, że nie są dotrzymywane te terminy – ciężko mi jest mówić o przyczynach. Na pewno na dzień dzisiejszy głównym powodem są mrozy i wszystkie roboty zostały wstrzymane”. - mówił burmistrz. Dodał jeszcze, iż pojawiły się problemy nieprzewidziane w projekcie, takie jak przyłącza energetyczne, które były zinwentaryzowane nie w tym miejscu co trzeba oraz sieci ciepłowniczą i wodociągową, które okazały się nie do użytku i konieczna jest jej wymiana.

Jak powiedział burmistrz, nie pozostaje nam nic innego, jak zacisnąć zęby i przetrzymać remont. Można również skorzystać z rady widniejącej na tabliczkach umiejscowionych przy rozkopanych trasach: “Kierowco, uśmiechnij się. Budujemy dla Ciebie!”.

Category(s): Działdowo, nowinki

Comments are closed.