Nie chowaj swojej twórczości w szufladzie.

Starostwo Powiatowe w Działdowie zaprasza do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Miecze Króla Władysława Jagiełły. Do dnia 31 października poeci, którzy ukończyli 18 rok życia, powinni przesłać próbkę swojej twórczości na adres Starostwa. Twórcy poezji już po raz trzeci otrzymują możliwość ukazania swojej twórczości szerszej publiczności oraz poddania jej pod ocenę profesjonalnego jury.

Należy przygotować zestaw trzech utworów lirycznych, własnego autorstwa, w tym jednego o tematyce historycznej lub przyrodniczej. Wiersze trzeba przesłać w czterech egzemplarzach, z których każdy powinien zostać opatrzony godłem uczestnika.
Dla wytypowanych przez jury do otrzymania nagród autorów, organizatorzy przygotowali cenne nagrody pieniężne, których łączna pula wynosi ok. 2000 zł. Dodatkową nagrodą dla autorów zwycięskich wierszy będzie uczestnictwo w uroczystości wręczenia wyróżnień, podczas którego ich utwory zostaną wyrecytowane przez członków lokalnej grupy teatralnej.
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem konkursu o Miecze Władysława Jagiełły.

źródło: konkursy poetyckie

Category(s): Działdowo
Tags: ,

Leave a Reply