“Mały Książę” przetłumaczony na język pruski

Książka “Mały Książę” Antoina de Saint-Exupery’ego stała się pierwszym dziełem literatury światowej przetłumaczonym na język pruski. Dokonał tego, absolwent skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, pochodzący spod Działdowa, Piotr Szatkowski. Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Prusów Prusaspira.

Język pruski został skazany na wymarcie w XVIII wieku. Pozostawił po sobie niewiele zabytków piśmiennictwa, ale już w latach 80. XX wieku rozpoczęto próby jego odtworzenia. Próby okazały się skuteczne i obecnie język pruski uznano za język ożywiony (klasyfikację tę prowadzi SIL International  – “organizacja, której głównym celem jest studiowanie i dokumentowanie mniej znanych języków w celu poszerzania wiedzy lingwistycznej, promocji piśmiennictwa i pomocy w rozwijaniu rzadkich języków” ) .

Praca nad tłumaczeniem wiązała się także z porównywaniem tłumaczeń z różnych języków, aby jak najlepiej oddać sens słów oryginału. Piotr Szatkowski korzystał w tym celu z francuskiego oryginału oraz przekładów na  angielski, duński, niemiecki, esperanto, hiszpański, litewski i oczywiście polski. Nad ostatecznym tekstem pracowali również Nertiks Jorgesuns, który był korektorem, we współpracy z lingwistą Letasem Palmaitisem (znanym też jako Mikkels Klussis), który udzielał wsparcia merytorycznego. Nad stroną techniczną i projektem okładki pracowała M?kana Sarki. Obecnie trwają prace nad stworzeniem audiobooka.

Przy wydaniu nie korzystano z żadnych grantów i dofinansowań. Książka wyszła spod rąk pasjonatów, wykonujących ową pracę wolontarystycznie.

Category(s): Działdowo, nowinki
Tags: ,

Comments are closed.