Budżet nie całkiem obywatelski

Burmistrz Działdowa oddał mieszkańcom część decyzji, o tym na co zostaną wydane budżetowe pieniądze. Skrótowe określenie “budżet obywatelski” nie oddaje dosłownie stanu faktycznego. Propozycje, które znalazły się w ankiecie, zostały bowiem wyłonione przez urzędników, nie mieszkańców miasta.

To pierwsza próba przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wydatkowania pieniędzy z budżetu miejskiego z mieszkańcami Działdowa. Pełen proces “budżetu obywatelskiego” powinien obejmować: przyjmowanie propozycji do uwzględnienia w konsultacjach przez mieszkańców (np. za pośrednictwem rad osiedlowych), wyłonienie z otrzymanych propozycji punktów, które znajdą się w ankiecie, poddanie jej konsultacjom społecznym oraz zamieszczenie propozycji, które otrzymały największą ilość głosów w budżecie miejskim na rok następny. W przypadku Działdowa w roku 2015 nie było możliwe przeprowadzenie tego procesu w całości. Decyzja o wprowadzeniu ?budżetu obywatelskiego? zapadła zbyt późno, dlatego w pierwszym etapie  pracownicy Urzędu Miasta samodzielnie stworzyli listę zadań. Część z nich było inspirowanych opiniami mieszkańców.

Konsultacje społeczne przeprowadzono między 7 a 30 września. Głosować można było w formie elektronicznej oraz tradycyjnej. Głosujący mogli oddać po jednym głosie w każdej z czterech kategorii: inwestycje, budowa chodników i ścieżek rowerowych, imprezy sportowe, imprezy kulturalne. Po jednym lub dwa zadania z każdej z kategorii znalazły się w projekcie budżetu miasta na 2016 rok i są to:

Kategoria: Inwestycje

“Dziecięca kraina przy ul. Wolności 64″
Budowa toru rowerowego typu “pumptrack” w Działdowie

Kategoria: Budowa chodników i ścieżek rowerowych

Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Świerkowej na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Dębowej i Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Kategoria: Imprezy sportowe

Letni maraton fitnessu
Jesienny rodzinny rajd rowerowy

Kategoria: Imprezy kulturalne

Organizacja koncertu z cyklu “Lato z Radiem”

Realizacja wybranych przez mieszkańców zadań nie jest obowiązkiem władz miasta, jest raczej sprawą honorową. Mieszkańcy z pewnością lepiej oceniają, tych którzy spełniają obietnice.

Warto dodać, że w następnym roku planowane jest zrealizowanie pełnego przebiegu “budżetu obywatelskiego”.

Category(s): Działdowo, nowinki
Tags:

Comments are closed.